Kniha Co je pokrok?

 
 

Kniha "Co je pokrok?"

 

Světově unikátní publikace

RNDr. Emila Páleše, CSc.

o celostním myšlení

Dostupnost Skladem
278 Kč    
Kategorie Vychytávky
 
 
 
 
Že ne jen díky potravy je člověk živ je známé. Také diky myšlení. Měli bychom se umět poučit z minulosti a také bychom měli myslet o budoucnosti.Tím se lišíme od zvířat a rostlin.
 
Bohužel e pravdou, že se blíží roční výročí, kdy někteří na minulost zapomněli a budoucnost si nechávají ordinovat z televize a tak jim i těm ostatním zde nabídneme obsah anotace knihy Emila Páleše, "Co je to pokrok". Totiž již z této anotace lze poznat, o jak výjimečně myšlenky a jedinečnou publikaci se jedná. Obzvláště v dnešní době!!!
 
Ještě před přepisem slíbené anotace předesíláme, že je kniha je vhodná jen pro přemýšlivé, kteří by s tímto začarovaným světem rádi něco dobrého udělali.
 
Konečným cílem lidského snažení je štěstí. To nám však i přes vnější pokrok uniká. Tato esej ukazuje, jak se všechny jednostranné cíle mění v iluze. Světové jevy jsou přes člověka, skrze lidskou psychiku provázané do celku jako spojené nádoby. Trvalý je jen pokrok hodnot. Jednostranná technická opatření bez mravní aspirace přinášejí progres vždy za cenu regresu v jiné oblasti. Jednostranné programy vrhají společnost do cyklů. Každý technologický pokrok či přírodní bohatství musí být vyvážené ctnostmi.
 
Práce má hlubší smysl než jen živobytí - integruje zdravou psychiku a je pramenem lidské důstojnosti. Technologická nezaměstnanost se nedá řešit blahobytnou společností. Lidstvo zbavené břemena materiální výroby díky robotizaci musí najít nový orientační bod v myšlenkovém světě, jenž mu bude dávat objektivní zpětnou vazbu. Jinak se rozrůstá pseudosvět a nové neduhy, které opět pohltí všechny benefity. Etiku je potřebné začlenit do ekonomiky jako reálnou produktivní sílu. Štěstí pramení z duševních procesů, jež nezávisejí na technické podobě světa